Disclaimer

Disclaimer algemeen
Op deze website verstrekken wij informatie zodat u zelfstandig een vakantiekeuze kunt maken en deze reis direct of via ons kunt boeken. Doordat Scenic Travel (onderdeel van Ronald Franken – ReisCreaties) is aangesloten bij ReisCreaties, zijn de ANVR reisvoorwaarden en de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing op de door ANVR Reisorganisatoren aangeboden reizen en diensten.

Op alle overige onderdelen van deze reservering zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. De reservering, met uitzondering van losse vliegtickets, valt onder de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.  De gehele ANVR informatie kunt u hier downloaden.

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)
Scenic Travel is aangesloten bij ReisCreaties, waardoor de op deze en overige websites van Scenic Travel gepubliceerde reizen (die binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen) onder de garantie van de SGR vallen. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis”

Aansprakelijkheid
Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze websites, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de websites aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.

Identiteit & Privacy
Scenic Travel respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en niet gedeeld worden met derden, tenzij de wet- en regelgeving anders stellen of eisen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Verantwoordelijke
Scenic Travel is de verantwoordelijke m.b.t uw privacy. Zij zal de persoonlijke gegevens op geen enkele manier aan derden beschikbaar stellen, behalve ten behoeve van de correcte uitvoering van de door u geboekte vakantie.

Doeleinde
De doeleinden van de verwerking zijn als volgt; verzorgen van offertes m.b.t. een reisovereenkomst, verzekering, de organisatie van een reis en het voeren van een deugdelijke administratie in het algemeen. Scenic Travel is in het geval van het organiseren van een reis verplicht enkele persoonsgegevens aan haar leveranciers door te geven, doch niet uw adres, waaronder aan een eventueel geboekte luchtvaartmaatschappij. Scenic Travel is verplicht om – indien beschikbaar – een contactnummer en emailadres van de hoofdboeker vast te leggen en door te geven aan de luchtvaartmaatschappij voor noodsituaties en uit hoofde van Internationale regelgeving.

Veiligheid
Scenic Travel maakt gebruik van een veilige server/website en heeft een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit is het veiligste protocol op internet.

Inzage & klacht
Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u nog verdere vragen of klachten hebt over het beheer of gebruik van persoonsgegevens of als u uw gegevens wilt laten corrigeren en/of wilt laten verwijderen. kantoor@scenictravel.nl of per post sturen naar Scenic Travel, Vasariruimte 28, 2728 NP te Zoetermeer

Copyright
Alle publicaties van Scenic Travel (Ronald Franken – ReisCreaties) zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Scenic Travel / Ronald Franken – ReisCreaties, Vasariruimte 28, 2728 NP te Zoetermeer.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.